+48 41 366 39 56

SKP do 3,5 t

Stacja Kontroli Pojazdów - diagnostyka i przeglądy rejestracyjne

W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów w 2005 roku otworzyliśmy Podstawową Stację Kontroli Pojazdów do 3,5 DMC o rozszerzonym zakresie.

 

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek - piątek  8:00 - 20:00

 sobota 8:00 - 15:00

 

Wykonujemy badania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, motocykli oraz badania pojazdów powypadkowych, sprowadzonych z zagranicy, a także pojazdów z zainstalowaną instalacją gazową. Badania są wykonywane na zaawansowanej technologicznie linii Fudim POLMO Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nasza Stacja Kontroli Pojazdów (SKP) jest wpisana do krajowego rejestru SKP pod kodem rozpoznawczym 15/SKP/2004. Decyzja TDT poświadcza, iż nasza SKP posiada wyposażenie i warunki lokalowe stacji kontroli pojazdów zgodne z wymogami odpowiednio do zakresu przeprowadzonych badań przez przedsiębiorców prowadzących podstawową stację kontroli pojazdów A, B, T o rozszerzonym zakresie badania c, d, e, f, a ponadto posiada zezwolenie na umieszczanie w pojazdach cech identyfikacyjnych, wykonywanie i umieszczanie tabliczek zastępczych - h.

Cennik wybranych badań na stacji diagnostycznej

Są to zsumowane pełne opłaty za wybrane rodzaje badań technicznych, gdy upłynął termin ważności badania okresowego.

  • 99 zł - Badanie okresowe samochodu o masie całkowitej do 3,5 t
  • 98 zł - Badanie techniczne samochodu do 3,5 t po raz pierwszy (samochód sprowadzony z zagranicy)
  • 63 zł - Badanie motocykla
  • 162 zł - Badanie samochodu z instalacją gazową (99 zł + 63 zł)
  • 141 zł - Badanie samochodu TAXI (99 zł + 42 zł)
  • 204 zł - Badanie samochodu TAXI z instalacją gazową (99 zł + 42 zł + 63 zł)
  • 147 zł - Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy (99 zł + 48zł)
  • 275 zł – Badanie Samochodu po zmianach konstrukcyjnych (99 zł + 82 zł + 94 zł)
  • 94 zł – Badanie pojazdu po kolizji drogowej (94 zł)
  • 35 zł - Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego